kacper gronkiewicz

apartment at ochota | 120sqm | warsaw 2014

120sqm. apartment in the heart of old Ochota district has its warm southwest exposed living room and a cool northeast sleeping space. The design respects the pre-war wall divisions. However to respond to client's wish to have a bigger bathroom it imperceptibly "borrows" some space from a sleeping room.

Mieszkanie w sercu Starej Ochoty od południa posiada strefę "ciepłą" dzienną, od północy zaś "chłodną" strefę nocną. Projekt zasadniczo respektuje przedwojenne podziały pomieszczeń jednak, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta co do wielkości łazienki, projektant postanowił "pożyczyć" trochę przestrzeni z dużej sypialni.

Built with Berta.me