operalab mobile pavilion | competition entry 2012

1.

Uszkodzony piksel – wada fabryczna monitorów ciekłokrystalicznych (LCD) lub matryc aparatów cyfrowych/kamer cyfrowych/kamer internetowych (ogólnie matryc światłoczułych) CCD. Występuje ona w postaci cały czas świecącego się piksela (na biało, czyli wszystkie 3 kolory RGB, lub na jeden z nich) – "gorący piksel" lub w ogóle nie świecącego się piksela (czarny) – "martwy piksel". W przypadku matryc światłoczułych, gdy mamy do czynienia z martwym pikselem, dany piksel nie rejestruje światła, w wyniku czego na obrazie (zdjęciu, filmie itd.) widoczna jest mała plamka.

[URL:http://pl.wikipedia.org/wiki/Uszkodzony_piksel]

 

2.

Czarna dziura to obszar czasoprzestrzeni, którego, z uwagi na wpływ grawitacji, nic, łącznie ze światłem, nie może opuścić. Zgodnie z ogólną teorią względności, do jej powstania niezbędne jest nagromadzenie dostatecznie dużej masy w odpowiednio małej objętości. Czarną dziurę otacza matematycznie zdefiniowana powierzchnia nazywana horyzontem zdarzeń, która wyznacza granicę bez powrotu. Nazywa się ją "czarną", ponieważ pochłania całkowicie światło trafiające w horyzont, nie odbijając niczego, zupełnie jak ciało doskonale czarne w termodynamice.

[URL:http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_dziura]

 

3.

Przypuszcza się, że większość, o ile nie wszystkie, galaktyki posiadają w swoich centrach supermasywne czarne dziury. Bezpośrednie pomiary przesunięć dopplerowskich dla materii otaczającej jądra pobliskich galaktyk dowiodły, iż musi się ona poruszać z bardzo dużymi prędkościami, co można wytłumaczyć jedynie wysoką koncentracją materii w centrum. Wedle obecnej wiedzy jedynym obiektem, który może skupiać taką ilość materii w tak małym obszarze, jest czarna dziura.

[URL: http://pl.wikipedia.org/wiki/Supermasywna_czarna_dziura]

4.

We consider test planet and photon orbits of the third kind inside a black hole, which are stable, periodic and neither come out of the black hole nor terminate at the singularity. Interiors of supermassive black holes may be inhabited by advanced civilizations living on planets with the third-kind orbits. In principle, one can get information from the interiors of black holes by observing their white hole counterparts.

V. I. Dokuchaev, Life inside black holes, Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 2012 [URL:arXiv:1203.0878]

 

5.

Dr Popławski także wierzy w to, że można żyć we wnętrzu czarnej dziury. Jego przypuszczenia idą nawet dalej: - Myślę, że każda czarna dziura tworzy w sobie nowy wszechświat (nowy region czasoprzestrzeni) i zgodnie z tym nasz własny Wszechświat narodził się i istnieje we wnętrzu pewnej czarnej dziury, która powstała w innym wszechświecie.

[URL:http://wyborcza.pl/1,75476,11464325,Zycie_ w_czarnej_dziurze.html#ixzz2EAf20gIU]

 

6.

Czarny piksel nie musi oznaczać uszkodzonej technologii, nakierowuje po prostu nasze zmysły na niedoskonałość scenograficznej oprawy naszej rzeczywistości, a to może oznaczać początek nowej percepcji. Jeszcze nigdy teleportacja nie była tak prosta jak dziś! Wystarczy skorzystać ze specjalnie zaprojektowanej przestrzennej sieci czarnych pikseli, by przenieść się do rzeczywistości równoległej. Połączone ze sobą różnych konfiguracjach czarne kioski, podobnie jak czarne dziury, zasysają obrazy tworząc w swoim wnętrzu dogodne możliwości do ich oglądania.

The aim of the competition was to design a mobile pavilion, where the OperaLab Project could perform a number of artistic and intellectual activities ranging from exhibition, presentations, through film screenings, ballet and opera venues, to concerts and discussion panels. Mobile modules allow to create inner and outer space according to the current need.

Built with Berta.me

kacper gronkiewicz ©